Sự kiện vinh danh đại lý xuất sắc team Ngoan Thạo tại Xanh Palace Hà Nội

Thứ Ba, 18/07/2017 12:00 GMT+7

Buổi sự kiện vinh danh đại lý xuất sắc diễn ra thành công tốt đẹp với gần 300 đại lý tham dự của team Ngoan Thạo.

   Ngày 08/07/2017 tại Trung tâm tổ chức sự kiện lớn Xanh Place tại Hà Nội, tổng đại lý công ty BioCosmetics Ngoan Thạo đã tổ hức buổi lễ vinh danh đại lý xuất sắc của tháng 6/2017. Tới tham dự buổi lễ có ban lãnh đạo công ty và gần 300 đại xuất sắc đại diện cho hơn 1000 đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc trực thuộc Tổng Ngoan Thạo.